Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Members [is_user_logged_out] shortcode

Mô tả

To complement the [is_user_logged_in] shortcode I noticed a [is_user_logged_out] shortcode was missing from Members plugin, soI decided to write an “extension plugin” to add it. Maybe this can be added to Members itself one day?

The [is_user_logged_out] shortcode should be used to check if a user is currently logged out of the site. If not, the content will be hidden.

Example:
[is_user_logged_out]This content is only shown to logged-out users.[/is_user_logged_out]

This shortcode has no parameters.

Cài đặt

  1. Upload to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

None.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Does exactly what expected. Very nice move to think about that one! Work with WP 4.3.1 no problem.
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Members [is_user_logged_out] shortcode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

First release.