Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Member Profile Fields for WishList Member and Gravity Forms User Registration Add-On

Mô tả

Allows setting WishList Member Fields when users are automatically created using Gravity Forms User Registration Add-On.

Note, this plugin requires Gravity Forms, WishList Member plugin version 2 or above, the Gravity Forms plugin and the Gravity Forms User Registration Add-On plugin.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/member-profile-fields-for-wlm-and-gf-user-registration directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. You’re Done!

Hỏi đáp

How do I use this plugin?

This plugin adds a WishList Member Profile field mapping settings section to the User Registration Add-On’s feeds.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Member Profile Fields for WishList Member and Gravity Forms User Registration Add-On” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.00

  • The initial release.