Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Member Gravatars

Mô tả

This plugin allows you to display list of members.

Avatar of members will displayed with gravatar.

https://github.com/wakayama-it-carnival/member-gravatars

Quick example

[gravatars]

Shortcode attributes

  • orderby – Default: post_count
  • order – Default: DESC
  • who – Default: authors

    [gravatars orderby=”post_count” order=”DESC” who=”authors”]

Ảnh màn hình

  • Example

Cài đặt

  1. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Member Gravatars” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First release