meks-video-importer

Mô tả

Plugin này đã bị đóng kể từ ngày 10 Tháng Bảy, 2024 và không khả dụng để tải xuống. Việc đóng này là tạm thời, chờ đánh giá đầy đủ.

Đánh giá

21 Tháng Tư, 2024
This has saved me HOURS AND HOURS of hard work! If you want to easily upload YouTube and Vimeo videos to posts, it makes the entire process super simple from beginning to end. I’d recommend it highly.
1 Tháng Mười Một, 2021
Thanks for creating this plugin. Everything described in the features section is done. Made my job so much easier. I would recommend it to everyone.
30 Tháng Mười Một, 2019
This an an excellent plugin to import YouTube videos to a new post in Wordpress which saves a lot of time. The only change I would like is to bring in the max resolution thumbnails. Many thanks.
Đọc tất cả 10 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Meks Video Importer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Meks Video Importer” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Meks Video Importer” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.