Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MediaTypes

Mô tả

MediaTypes plugin was created to simplify file type management across WordPress websites. No more updating code while
risking breaking your website. Simply pick and choose which file types you would like to add or remove support for and
then save your changes.

Ảnh màn hình

  • Easily enable / disable file types
  • File types are categorized for easy identification

Cài đặt

  1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place <?php do_action('plugin_name_hook'); ?> in your templates

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“MediaTypes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release – Enjoy!