Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MediaElement.js Skin

Mô tả

The audio player skin from Premium Pixels ported to MediaElement.js.

Usage

After activation the skin option should automatically update to using the custom skin. If not, go to Settings > MediaElement.js and set the skin to Custom.

If you want to keep a different default skin, you can override individual players by setting the skin parameter like this:

[video src="http://example.com/video.m4a" skin="mejskin"]

Check out the MediaElement.js plugin for more documentation on how to use the player plugin.

Ảnh màn hình

  • Audio player
  • Video player

Cài đặt

  1. First install and activate MediaElement.js – HTML5 Audio and Video plugin.
  2. Install and activate this plugin.
  3. Go to Settings > MediaElement.js to configure the plugin.

Hỏi đáp

How do I use the MediaElement.js plugin?

Check out MediaElementjs.com for documentation on how to use the player plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“MediaElement.js Skin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release