Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Media Commander – WordPress Folders Manager

Mô tả

Do you have many media files in your WordPress site? WP Media Commander plugin helps you to manage them easily and quickly. It allows you to manage thousands of your files easily. This plugin takes WordPress media to the next level.

Cài đặt

Setup is easy and takes only a few minutes.

  1. Download the plugin from wordpress.org, unpack it and upload the [mediacommander] folder to your wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins‘ menu in WordPress.
  3. Go to your main WordPress menu > Media to create a folder and manage your files.

You’re done. Enjoy.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Media Commander – WordPress Folders Manager” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release