Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Media Search

Mô tả

By default in WordPress admin media library users not has ability to search media items by attached page or post.
Now you have it! Just enter assigned page title and click search!

Cài đặt

  1. Upload media-library-search.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Media Search” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version

1.1

  • Added readme

1.2

  • Replace hardcoded table names in sql query to $wpdb->{table_name}

1.3

  • New Feature. Added search by attached page in Media Library lightbox while creating posts. (https://wordpress.org/support/topic/media-search?replies=2)