media-from-ftp

Mô tả

This plugin has been closed as of 29 Tháng Tám, 2023 and is not available for download. This closure is permanent. Lý do: Yêu cầu của tác giả.

Đánh giá

22 Tháng Bảy, 2022
Gagnez du temps ! Ce plugin est parfait pour enregistrer des images dans Wordpress alors qu'elles sont déjà sur votre serveur.
8 Tháng Bảy, 2022
The plugin is great! Fixed problems with media files on WordPress. What I suggest to add to the developer: adding date to media file from location directory as files can be uploaded to directory 2020/07 in 2022 :). + donate 😉
3 Tháng Tám, 2020
Works great for me ... although I need the modify the maximum FTP limits on my server. Good job.
29 Tháng Bảy, 2020
It does it right. Finally...found one that works good. thanks to the Dev.
Đọc tất cả 83 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Media from FTP” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Media from FTP” đã được dịch qua 10 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Media from FTP” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.