Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Media Checkerboard

Mô tả

Simple plugin that renders a checkerboard under PNG and GIF images so you can see alpha channel

Ảnh màn hình

  • Checkerboard background for a PNG file
  • Configuration page
  • Chọn màu

Cài đặt

  1. Download and unzip
  2. Upload the folder in wp-content/plugins
  3. Activate
  4. Enjoy

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Media Checkerboard” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.1
Bug fix

1.1.0
Configurable colors and size

1.0.4
Typos and name

1.0.3
Added banner and icon

1.0.2
Added screenshot, corrected name

1.0
First commit