MDT Reviews

Mô tả

Portable utility to add simple Schema.org Review data to a poast.

Cài đặt

Simply download and activate the plugin. A new post meta box is registered for optional Review data on posts.

Người đóng góp & Lập trình viên

“MDT Reviews” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp