Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Target _blank – Force links to open a new tab

Mô tả

Force links in posts or pages to open a new tab. No configuration required.

Cài đặt

  1. Install the plugin
  2. Activate it.
  3. You are done!

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Target _blank – Force links to open a new tab” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0

  • Code Improved

1.2

  • Error fixed.