Target _blank – Force links to open in a new tab

Mô tả

Force links in posts or pages to open in a new tab. No configuration required.

Cài đặt

  1. Install the plugin
  2. Activate it.
  3. You are done!

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Target _blank – Force links to open in a new tab” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Target _blank – Force links to open in a new tab” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Target _blank – Force links to open in a new tab” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

3.1 – 03.02.2024

  • [imp] Compatibility tested with WordPress 6.4 and PHP 8.2

3.0.1 – 01.07.2023

  • [imp] Regex used instead of str_replace
  • [imp] Codebase rewritten

2.0

  • Code Improved

1.2

  • Error fixed.