Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Scroll to Top

Mô tả

Scroll to Top button for your WordPress site. You have freedom to choose from 80 built-in icons or even upload your own custom icon.

With this plugin, you can:

 • Choose any of 80 preset icons.
 • Upload your own custom icon.
 • Select postion (left or right) of the icon to be shown.
 • Set height and width of the icon.
 • Set padding from bottom and left or right.
 • Set Time to scroll to top
 • Define scroll amount the icon should be shown after.

Ảnh màn hình

 • 80 Available built-in icons!
 • You can upload your own icon as well.
 • Appearance settings allow you to set icon height, width, position, padding etc.
 • ‘Scroll to Top’ icon in frontend.

Cài đặt

 1. Upload `mdc-scroll-to-top` to the `/wp-content/plugins/` directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Choose from available built-in icons or upload your own icon.
 4. Customize icon appearance. Define icon height, width, padding, scrolling time etc.
 5. You are done.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Scroll to Top” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0

 • Code improvement
 • Performance improvement
 • New icons added
 • Appearance customization

1.1

 • Small fixing

1.0

 • Initial relese