Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MDBG Chinese-English dictionary

Mô tả

Automatically links Chinese characters to the MDBG Chinese-English dictionary, allows conversion of pinyin tone numbers to tone marks and linking pinyin to pronunciation examples.

Please contact us if you installed this plugin in your blog so we can add it to the list on the MDBG website.

Cài đặt

  1. Upload the full directory into your /wp-content/plugins/ directory, or install it through the admin interface
  2. DONE!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“MDBG Chinese-English dictionary” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp