Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MD Block

Mô tả

If you need to take the freedom of markdown then this is the plugin for you. MD Block gives you a Gutenberg Block so, you can easily write markdowns in your block editor.

Block

This plugin provides 1 block.

  • MD Block A Gutenberg Block that allow to write markdown in Block Editor

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/md-block directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

Is it safe?

Yes. All HTML are excepted by default, So no custom HTML will not render in the browser.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“MD Block” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.1

  • Update readme

0.1.0

  • Initial Release