Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

mceTextarea

Mô tả

This simple plugin allows you to enhance custom fields with TinyMCE allowing your clients to add rich text content to any area of your site.

Features

  • Automatically upgrades textareas in custom fields to TinyMCE.

Ảnh màn hình

  • This screen shot depicts the usage of the plugin.

Cài đặt

Normal installation

  1. Download the mceTextarea.zip file to your computer.
  2. Unzip the file.
  3. Upload the ‘mceTextarea’ folder to ‘/wp-content/plugins/’.
  4. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

That’s it. All custom fields textareas should now be enhanced with tinyMCE.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“mceTextarea” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • First, usable, tested version