Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MBLA

Mô tả

MBLA is an acronym for “MyBlogLog Avatars” and is a plugin for WordPress.

It can add avatars from i.e. MyBlogLog and Gravatar to blog posts and comments.

You can easly switch between MyBlogLog and/or Gravatar avatars. The output is fully CSS and HTML customizable and the plugin comes with a built in cache control – everything is handled through MBLA’s own option page.

Please take general questions, comments, enhancement requests, etc. to the FAQ or list of issues and I will try to deal with them as soon as possible.

Ảnh màn hình

  • Sample implementation

Cài đặt

Follow the link for an installation guide

Hỏi đáp

Follow the link for a FAQ

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“MBLA” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Dịch “MBLA” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.