Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Max Adsense

Mô tả

You can easily add AdSense ads to your site, and you can edit the component. You can use size selection and other settings easily without requiring code information.

Producer

It is prepared by Program indir.

Ảnh màn hình

  • Widgets
  • Max Adsense Widget

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload maxadsense to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Admin Panel -> Appearance -> Widgets -> Max Adsense
  4. Add max plugin, and fill in the blanks

Hỏi đáp

How to activate add-ons?

Admin Panel -> Appearance -> Widgets -> Max Adsense

What ID’s and Size?

Example Adsense Code:

Adsense Publisher ID: ca-pub-22xxx33xxx96x4
Adsense Banner ID: 3x7xx23x64
Adsense Banner Size: 300×250

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Max Adsense” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Attachments prepared.