Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Calculator

Mô tả

User Can Do Mathematical Operation in WordPress Backend Side

It gives you the ability to do Mathematical Operation

Free Features

  • Mathematical Operations – Addition,Substraction , Multiphication , Divison, Modulo, Square , Square Root , Round Value ,Sine ,Cosine , Tangent Operations with Css

Ảnh màn hình

Cài đặt

Install through the WordPress directory or download, unzip and upload the files to your /wp-content/plugins/ directory

1.0.0

  • Initial Release

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Calculator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp