MasterBip Pesos Chilenos

Mô tả

Plugin para agregar PESOS CHILENOS a WOOCOMMERCE y su correcta compatibilidad con Paypal.

Minimum Requirements

  • WooCommerce 3.0 or higher

TODO

Cài đặt

  1. Instalar de la manera tradicional.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“MasterBip Pesos Chilenos” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Release inicial