Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MasterBip Comunas de Chile

Mô tả

Plugin para agregar COMUNAS de CHILE en Woocommerce.

Minimum Requirements

  • WooCommerce 3.0 or higher

TODO

Cài đặt

  1. Instalar de la forma tradicional.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“MasterBip Comunas de Chile” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Release inicial