Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Master Blocks – Gutenberg Site Builder

Mô tả

Master Blocks is the next generation site builder for WordPress.

3 MasterBlocks Gutenberg Blocks and counting

 1. Hero Block
 2. Features Block
 3. Contact Block
 4. About
 5. Counters
 6. Partners
 7. Price Table
 8. Team
 9. Testimonials
 10. Works

Ảnh màn hình

 • Hero block with settings
 • Google Map block with settings

Block

This plugin provides 1 block.

 • master-blocks/cf7

Cài đặt

 1. Upload master-blocks folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Install and activate the Gutenberg WordPress plugin if you use WordPress lower than 5.0.
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 4. You will be redirected to the Master Blocks - Gutenberg Site Builder Welcome page to get your started

Hỏi đáp

How do I start using Gutenberg?

To get the full experience of the next-generation WordPress block editor, you’ll need a Gutenberg-ready WordPress theme then install the Gutenberg WordPress plugin or simply update your site to WordPress 5.0. That’s it! 💥

Can Master Blocks be used with any theme?

Yes, you can use Master Blocks with any theme.

Is Master Blocks free?

Yes! Master Blocks’ core features are absolutely free.

Where can I ask for help?

Please reach out via the official support forum on WordPress.org.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Master Blocks – Gutenberg Site Builder” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Master Blocks – Gutenberg Site Builder” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Master Blocks – Gutenberg Site Builder” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.4, December 10, 2018

 • Still fix Freemius

1.0.3, December 10, 2018

 • Fix Freemius
 • Minor css fix in setting page

1.0.2, December 09, 2018

 • Update textdomain
 • Update setting page

1.0.0, December 06, 2018

 • Initial release on WordPress.org. Enjoy! 🎉