Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mass Page Creator

Mô tả

Users can easily create as many pages as they want at once. Plugin supports ‘menu order’ and page parents. More features to come soon.

Cài đặt

Upload folder to your plugin directory.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mass Page Creator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

.2

*No update. Added wordpress.org profile to contrib list.

.1

*Initial Release.