Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MarketPress Statistics

Mô tả

This plugin displays store and sales statistics for stores using the MarketPress plugin. It was created for the http://openstores.gr network of stores.

The following stats are provided:

 1. Total sales by month, 12 months
 2. Average revenue per sale, 12 months
 3. Product sales, 12 months
 4. Product sales average/order, 12 months
 5. Sales by product price
 6. Revenue by product price
 7. Top products (sales)
 8. Top products (revenue)
 9. Top clients

EXTRA:
This month’s statistics:

 1. Revenue
 2. Sales
 3. Products sold
 4. Average products per sale
 5. Average revenue per sale

Totals (all-time stats):

 1. Revenue
 2. Sales
 3. Products sold
 4. Average products per sale
 5. Average revenue per sale

Cài đặt

Install like any other plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“MarketPress Statistics” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.4.2

 • Fixed errors on google charts when total sales = 0

0.4.1

 • Fixed errors that some users were experiencing after updating to 0.4 (headers already sent…)

0.4

 • Bugfixes