Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Markdown Importer

Mô tả

Importing posts from markdown files. When importing, to convert the markdown image to html image tag.

Cài đặt

 1. Upload Smart Custom Fields to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Create uploading files. /[Post ID]/foo.md and image files
 4. Uploading the files to /wp-content/uploads/markdown-importer/
 5. Run on Tools > markdown-importer

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Markdown Importer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2.0

 • Added messages of importing images.
 • Change the image file name to sha1 only if it contains multi-byte characters.

0.1.3

 • Support multibyte filename of image. The filename is hashed string.
 • Fixed unicode normalization bug.

0.1.2

 • Fixed bug for using comporser

0.1.1

 • Refactoring

0.1.0

 • Initial release.