Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Markdown Highlighter

Mô tả

Features:

  • Markdown Parser
  • Syntax Highlighter
  • Syntax Highlighter can work without markdown format also
  • Highlightjs with github style included

Ảnh màn hình

  • /assets/screenshot-1.png
  • /assets/screenshot-2.png

Cài đặt

  1. Search on plugin page Markdown Highlighter or Upload markdown-highlighter to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Markdown Highlighter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial Release.

Links