Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

QQ 微信 微博 抖音登陆

Mô tả

第一个版本没有做用户绑定功能!用户用不同的社交媒体登陆之后,会自动的为用户创建一个新用户并登陆。 新创建的用户仅用最基本的订阅者权限。

看看有多少人使用的吧,第二个版本会考虑实现多平台用户合并及绑定功能。

QQ登陆文档,请看这里 点击这里

微信登陆文档,请看这里 点击这里

微博登陆文档,请看这里 点击这里

抖音登陆文档,请看这里 点击这里

有问题,请加开发者微信进入讨论群:markchenlife

Cài đặt

  1. 上传到 /wp-content/plugins/ 目录
  2. 在后台插件菜单激活该插件
  3. 在wordpress网站后台菜单进行设置: 设置 -> 媒体登陆设置
  4. 搞不定,可以加开发者微信: markchenlife (注明来意)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“QQ 微信 微博 抖音登陆” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp