Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Twitch Menu Status

Mô tả

Adds an “Live!” menu item to the primary navigation if the selected twitch tv channel is actively broadcasting.

Ảnh màn hình

  • The plugin in action.

  • The settings page.

Cài đặt

  • Install plugin
  • Activate it
  • In the settings change the Twitch channelname and the url where the menu item should link to according to your needs.

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Twitch Menu Status” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.9.4

  • new api key

1.9.1

  • Added support for twenty seventeen theme.

1.9

  • Plugin fixed. Was missing API change with client ID. Sorry.

1.7.1

  • Translation fixed.

1.7

  • Added option to display game title and screenshot on menu item hover. Disabled by default. (via Alesio)