Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mapping of image posts

Mô tả

Generate a mapping of image – article it belongs, by scanning all attachments.

Requirements

This plugin requires PHP5.

Cài đặt

Installation

  1. Upload mapping-of-image-posts.zip to the /wp-content/plugins/ directory;
  2. Extract the mapping-of-image-posts.zip archive into the /wp-content/plugins/ directory;
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Usage

Use your plugin from the Tools->Mapping page;

Hỏi đáp

Installation Instructions

Installation

  1. Upload mapping-of-image-posts.zip to the /wp-content/plugins/ directory;
  2. Extract the mapping-of-image-posts.zip archive into the /wp-content/plugins/ directory;
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Usage

Use your plugin from the Tools->Mapping page;

Why should I use this plugin?

Use this plugin if you want to redirect your visitors from viewing image to the corresponding post.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mapping of image posts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.1

  • fix some small bugs.

1.2

  • add settings link on plugin page.

1.1

  • start version on WP.