Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Map Categories To Attachment

Mô tả

A wordpress plugin that allows you to add categories to attachments. Similar to https://wordpress.org/plugins/map-categories-to-pages/, but just allows you to set the attachment’s category.

Map Categories to Attachment displays the category box on the “Edit Attachment” page. By default, Every attachment in wordpress is mapped to the default category but this plugin gives the option to select categories for an attachment.

Built by The Marketing Mix Perth: http://www.marketingmix.com.au

Cài đặt

1) Install WordPress 4.0 or higher

2) Download the latest from:

https://wordpress.org/extend/plugins/map-categories-to-attachment

3) Login to WordPress admin, click on Plugins / Add New / Upload, then upload the zip file you just downloaded.

4) Activate the plugin.

Built by The Marketing Mix Perth: http://www.marketingmix.com.au

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Map Categories To Attachment” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Commit