Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Waze Map For Elementor

Mô tả

Easily intregate Waze map on Elementor as an alternative of Google Maps.

Description

Waze Map for elementor allows you to easily intregate Waze map on an Elementor based site.

How to use

  • Install the plugin
  • Go to Waze Map official website: Waze Map
  • Search with your location
  • Get the Latitude and Longitude form bottom corner: Screenshot
  • Place it to the Waze Map addon.
  • Done

Hỏi đáp

Qus: Does the plugin require any special settings/plugins?
Ans: You must install and activate Elementor before using this plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Waze Map For Elementor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0: Initial Release