Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Manuel

Mô tả

Manuel is a WordPress plugin that searches and removes broken links and images in WordPress posts, and updates the modified dates of these posts.

Cài đặt

  1. Go to the WordPress admin dashboard
  2. Navigate to Plugins > Add New
  3. Search for Manuel or ‘Broken Image and Link Remover’
  4. Click Install Now
  5. Activate the plugin

Hỏi đáp

Does this plugin automatically run on a schedule?

Yes, after activating the plugin, it will automatically run on a schedule and search for broken links and images in your WordPress posts.

How can I view the removed links and images?

You can view the removed links and images by navigating to the plugin’s admin interface.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Manuel” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release