Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Manual Cron

Mô tả

Execute WP-cron manually by clicking a button on the Dashboard.
WP-cron is WordPress’ scheduler system, it can execute background jobs like plugin updates.

Manual Cron is a Dashboard widget available for every user.

If you have poorly written plugins WP-cron’s output may not be empty.

Links

Development goes on on GitHub.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/manual-cron directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

What is the use case for Manual Cron?
  1. You can execute cron jobs without leaving WordPress admin.
  2. Develepment sites usually have WP-cron disabled.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Manual Cron” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Proper JavaScript.

1.0.0

  • Initial release.