Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Management & Maintenance Records

Mô tả

This plugin add a dashboard widget to record admin activities.
Only user admin can view widget.
To add activity you can click on configure link of widget, check activities to delete and add a new activity.
You can view activities using mmr end point too.

Hỏi đáp

Have you some questions?

Contact at lucdecri@hotmail.com.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Management & Maintenance Records” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.3

  • first public release