Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Management & Booking Services – xCloud.pro

Mô tả

Integration for WordPress of Management & Booking Services by xCloud.pro – Professional System for online self-booking appointment scheduling. Manage appointment calendars, individual schedules, services, and rates. Please use shortcode [xcloud-services] in your Page content.

Get The Booking Form here.

With this wordpress plugin you can publish The Booking Form on your WordPress website.

See now Management & Booking Services demo here.

Ảnh màn hình

Cài đặt

Normal WordPress installation process.

1, 2: You’re done!

Hỏi đáp

Installation Instructions

Normal WordPress installation process.

1, 2: You’re done!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Management & Booking Services – xCloud.pro” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp