Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Manage TinyMCE Editor

Mô tả

WordPress Manage TinyMCE Editor allows you to add buttons to WordPress TinyMCE editor.
Using the plugin you will be able to add the following buttons to the default WordPress visual editor:

Cut
Copy
Paste
Source code
Font family selector
Font size selector
Style selector
Background color
Empty document
Superscript
Subscript

Select the desired buttons in the plugin’s settings page and they will be available in TinyMCE.

Ảnh màn hình

 • Add buttons to Worpress TinyMCE visual editor in the plugin’s settings page.
 • Wordpress TinyMCE editor with added buttons.

Cài đặt

Automatic installation

 1. Go to Plugins > Add New > Upload and select the .zip file from your hard disk
 2. Click the “Install now” button
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Manual installation

 1. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory via ftp
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions

Automatic installation

 1. Go to Plugins > Add New > Upload and select the .zip file from your hard disk
 2. Click the “Install now” button
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Manual installation

 1. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory via ftp
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
How do I add buttons to WordPress TinyMCE visual editor?

Once the plugin is installed and activated, from your dashboard navigate to “Settings > Manage TinyMCE Editor”, check the buttons you want to add and save.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Manage TinyMCE Editor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • First release