Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Manage Custom Post Types

Mô tả

This plugin is use for Create a New Custom Post Types & also Enable/Disable the Custom post types.

User can create & manage Custom Post Types without touching code files.

It can manage only those Post types which is created by this plugin.

Limitation

It can manage only those Post types which is created by this plugin.

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Upload manage-custom-post-types.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

How i can install this plugin?
-> Its very simple plugin which you can install and configure like normal WordPress Plugins.

Installation Instructions
  1. Upload manage-custom-post-types.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Manage Custom Post Types” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Tested up to WordPress Version 4.8