Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mambrum

Mô tả

This plugins enables you to use mambrum experiences in your website, based on your mambrum’s client_id. You can configure all experiences in your Mambrum account at https://mambrum.com

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/mambrum directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->Mambrum screen to configure the plugin
  4. Set your website mambrum’s client_id. You can find the client_id in your dashboard in https://mambrum.com

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mambrum” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version.

1.1

  • Some Optimizations.

1.2

  • Load Optimizations.

You can contact us in https://mambrum.com/contactus