Mailster Piwik

Mô tả

Integrates Piwik Analytics with Mailster Newsletter Plugin to track your clicks

This Plugin requires Mailster Newsletter Plugin for WordPress

Requires the Mailster Newsletter plugin and the Piwik Analytics tracking code on the website

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Upload plugin files to your plugins folder, or install using WordPress’ built-in Add New Plugin installer
  2. Activate the plugin

Hỏi đáp

What does the plugin require to work correctly?

You need the Mailster Newsletter Plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mailster Piwik” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • initial release