Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mailster Live!

Mô tả

See who opens your newsletter campaigns in real time.

This Plugin requires Mailster Newsletter Plugin for WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mailster Live!” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0

  • Update for Mailster 3.0

1.3

  • fixed: display map if campaign is paused and statistics are shown

1.2

  • fixed: missing settings page

1.1

  • updated file structure

1.0.2

  • fixed: fatal error in metabox with Mailster 2.2.9
  • fixed: CSS issues

1.0.1

  • fixes: wrong text domains

1.0

  • Initial Release