Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MailPoet Add-On for FormCraft

Mô tả

This add-on allows you to add subscribers to your MailPoet lists, with forms made with FormCraft

Please note that this add-on works with FormCraft Premium, and not FormCraft Basic

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“MailPoet Add-On for FormCraft” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release