Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mailbuzz

Mô tả

Connect your website to your mailbuzz account and start capturing email addresses.

The popup will show for new users that haven’t subscribed – but then be hidden to make sure it doesn’t frustrate users.

Ảnh màn hình

  • Configure the popup in the admin area.
  • See how the popup looks to users.
  • Your Audience ID from any Mailbuzz list.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/mailbuzz directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. From the ‘Mailbuzz’ item in the sidebar, continue to connect your mailbuzz account
  4. Test that the popup appears on your WordPress site.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mailbuzz” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial Release