Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mailartery

Mô tả

This plugin will add the functionality of the newsletter subscription on your WordPress website. You can get the list of emails of your subscriber and also can export it into the CSV file.

Use this [mailartery_newsletter] shortcode on the WordPress page.

Cài đặt

Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation and then activate the Plugin from Plugins page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mailartery” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp