Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mail Grab

Mô tả

A light weight plugin that helps with email debugging by providing the following features:

  • Log all emails sent by WordPress
  • Display an HTML preview of the logged emails
  • Disable email sending
  • Search by anything

Ảnh màn hình

Hỏi đáp

What is the minimum supported PHP version?

The plugin supports PHP 5.6 and higher.

How to disable email sending?

Turn on the “Prevent email sending” setting from Mail Grab -> Settings in the admin panel.

Đánh giá

8 Tháng Sáu, 2021
As a developer, this plugin is really helpful to me. It has a nice place where I can see a history of the mails sent while debugging my things. The disable feature is especially great! P.S. Works on a client website, but not locally for some reason. I suspect it might be an issue with my environment. Will update to give feedback in case somebody else has issues.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mail Grab” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp