Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Magic WeiBo Widget

Mô tả

List entries of your Weibo in Widget without any authentication. Built-in cache mechanism. Support display template and PHP code.

Arbitrary section

A brief Markdown Example

Cài đặt

Just as the typical WordPress plug-in.

Hỏi đáp

N/A

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Magic WeiBo Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.00

  • First release