Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Magicolumns

Mô tả

Columns of text that stretch to fit, with easy-to-use shortcodes.

Shortcodes

Wrap around a region of text to create a container:
[mgc][/mgc]

Wrap around each element you’d like to be a column:
[col][/col]

Ảnh màn hình

Cài đặt

Easy to use and set up. After installing the plugin you can jump right in to using the shortcodes in the page/post editor.

This plugin creates a responsive layout. At small sizes (e.g. phones) the layout defaults to your theme’s styles. The Magicolumns kick in at medium or larger sizes (tablets, laptops, desktops, etc).

Not recommended for use with fixed-layout (not responsive) themes.

Hỏi đáp

Installation Instructions

Easy to use and set up. After installing the plugin you can jump right in to using the shortcodes in the page/post editor.

This plugin creates a responsive layout. At small sizes (e.g. phones) the layout defaults to your theme’s styles. The Magicolumns kick in at medium or larger sizes (tablets, laptops, desktops, etc).

Not recommended for use with fixed-layout (not responsive) themes.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Magicolumns” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp