Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Magic Sitemaps

Mô tả

For many reason I find no sitemaps plugin in wordpress plugin directory that according to my criteria, so I built this simple sitemap plugin.

After activate this plugin you must update permalink setting manually.

Cài đặt

  1. Upload the entire magic-sitemaps folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Update permalink manually through ‘Settings >>> Permalinks’ and press ‘Save Changes’ button.
  4. Customize your sitemaps parameter through ‘Settings >>> Magic Sitemaps’.

Hỏi đáp

Urung ana sing takon

Ora penting.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Magic Sitemaps” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • adding settings page to customize sitemaps parameter.

1.0

  • starter version.