Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Magic Pipe

Mô tả

This plugin lets you add a YouTube channel videos with pagination to your WordPress site.

Ảnh màn hình

  • The view of the edition page.

Cài đặt

  1. Download the plugin.
  2. Activate the plugin in the WordPress Admin Panel.
  3. Enter your YouTube API v3 key, channel ID, desired number of your YouTube channel results, desired number of your gallery results.
  4. Use the [magicpipe] shortcode or “echo do_shortcode(‘[magicpipe]’);” to see your video gallery.

Hỏi đáp

There are currently no FAQs at this time.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Magic Pipe” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version of the plugin.

1.0.1

  • Correction to readme.txt install process.