Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Magic Inliner

Mô tả

Change CSS and JS tags printed by WordPress Enqueue into inline codes.

  • Made this for my exercise. No more updates.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/magic-inliner directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

What this plugin for?

Made this for my exercise, Maybe No More Updates.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Magic Inliner” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.16

  • Tweak: Skip jQuery and Scripts by Theme.