Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Magee Page Builder

Mô tả

Overview

Magee Page Builder is WordPress plugin that provides custom post types.

Cài đặt

Unzip plugin files and upload them under your ‘/wp-content/plugins/’ directory.

Resulted names will be: ‘./wp-content/plugins/mpb-shortcodes/*’

Activate plugin at “Plugins” administration page.

Hỏi đáp

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Magee Page Builder” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp